Etyka i nerka ad

Opisano działanie kilku rzeczywistych planów alokacji, ale nie ma wystarczającej ilości dyskusji na temat nierówności rasowych w dostępie do przeszczepów lub które czynniki są odpowiednie (i nieodpowiednie) do rozważenia przy rozdzielaniu narządów. Następny rozdział podnosi ważne pytania generowane przez dramatyczny postęp w genetyki medycznej, ale dostarcza niewiele konkretnych odpowiedzi. Autorzy rozpoczynają od niemal niezrozumiałej definicji zdrowia i proponują nowy interaktywny model poradnictwa , którego zasadnicze elementy nie wydają się wcale nowe. Argumentują nieprzekonująco, że ludzie mają obowiązek znać ich genetyczne skład. Kończący się rozdział tego rozdziału jest jasną dyskusją nad szczególnymi kwestiami etycznymi, które pojawiają się w opiece nad dziećmi z chorobą nerek, w tym w trudnym problemie świadomej zgody. Read more „Etyka i nerka ad”

Etyka i nerka

Przed pojawieniem się terapii nerkozastępczych, osoby ze schyłkową niewydolnością nerek były narażone na pewną śmierć, a ich opieka powodowała kilka pytań natury etycznej. Ta beznadziejna sytuacja zmieniła się dramatycznie po wprowadzeniu transplantologii i dializy w latach 50. i 60. XX wieku. Pacjenci, którzy wcześniej zmarli z powodu niewydolności nerek, mogliby teraz zostać uratowani. Read more „Etyka i nerka”

Zbyt blisko połączenia

Ponad 20 lekarzy i naukowców bierze udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych dotyczących przyjmowania lub odrzucania rękopisów do publikacji w czasopiśmie. Niedawno podsumowaliśmy ten proces i wkład każdego z członków redakcji.1 Wielu naszych redaktorów i konsultantów również aktywnie uczestniczy w ich własnych badaniach; w rzeczywistości jest to ściśle związany ze środowiskiem badawczym, dzięki któremu są tak cenni, jak członkowie redakcji. Czasami redaktor, zastępca redaktora lub konsultant może chcieć złożyć swoją pracę do rozważenia do publikacji w czasopiśmie. Opracowaliśmy nową politykę, aby rozwiązać te problemy. W tym wydaniu czasopisma znajduje się artykuł napisany przez jednego z naszych zastępców redaktorów. Read more „Zbyt blisko połączenia”

Sponsorowanie, autorstwo i odpowiedzialność czesc 4

Jeśli istnieją wątpliwości, najlepiej jest pomylić po stronie publikacji. Potencjalne konflikty interesów związane ze wsparciem projektu
Coraz częściej badania biomedyczne są finansowane przez firmy komercyjne, prywatne fundacje i rząd. Warunki tego finansowania mogą mieć tendencję do uprzedzeń i w inny sposób dyskredytować badania.
Naukowcy mają etyczny obowiązek przedkładania wiarygodnych wyników badań do publikacji. Jako osoby bezpośrednio odpowiedzialne za swoją pracę naukowcy nie powinni zatem zawierać porozumień, które zakłócają ich dostęp do danych lub ich zdolność do niezależnej analizy danych, przygotowywania rękopisów i ich publikowania. Read more „Sponsorowanie, autorstwo i odpowiedzialność czesc 4”

Sponsorowanie, autorstwo i odpowiedzialność cd

Kontrakty te powinny dać badaczom znaczący wpływ na kształtowanie procesu, dostęp do surowych danych, odpowiedzialność za analizę i interpretację danych oraz prawo do publikowania – cechy wyróżniające naukową niezależność i, ostatecznie, wolność akademicką. Poprzez egzekwowanie przestrzegania tych poprawionych wymagań, możemy jako redaktorzy zapewnić naszych czytelników, że autorzy artykułu mieli znaczącą i prawdziwie niezależną rolę w badaniu, które nosi ich nazwiska. Autorzy mogą następnie stać za opublikowanymi wynikami, tak samo jak my.
Sekcja dotycząca etyki publikacji z Jednolite wymagania dla manuskryptów przedkładanych do czasopism biomedycznych: pisanie i edytowanie do publikacji biomedycznych znajduje się poniżej. Pełne zmienione Jednolite wymagania zostaną opublikowane później. Read more „Sponsorowanie, autorstwo i odpowiedzialność cd”