Historia kryptosporydiozy cz. 3

width=231Ograniczeniem nieodłącznym dla konstrukcji obserwacyjnej jest niemożność pełnego uwzględnienia wszystkich potencjalnie zakłócających zmiennych. Warto zauważyć, że nie przeprowadzono testów na obecność objawów klinicznych lub subklinicznych patogenów jelitowych innych niż Cryptosporidium. Nie jesteśmy w stanie określić, czy i w jakim stopniu enteropatogeny inne niż Cryptosporidium przyczyniają się do zaburzeń wzrostu w tej kohorcie, ani czy współzakażenia mogą powodować efekt addytywny lub synergistyczny. Jest możliwe, że wykrycie Cryptosporidium jest jedynie zastępczym wskaźnikiem innej ekspozycji, a zatem wiąże się z, ale nie bezpośrednio, przyczyną obserwowanego zaburzenia wzrostu. To alternatywne wyjaśnienie może być poparte spostrzeżeniem, że uzdatnianie wody było mniej powszechne na terenie miasta wśród dzieci, które doświadczyły kryptosporydiozy. Chociaż statystycznie istotne, wielkość różnic w uzdatnianiu wody (83% w stosunku do 71%) wydaje się niewystarczająca, aby uwzględnić obserwowane różnice we wzroście. Ponadto na obszarach wiejskich, gdzie związek pomiędzy kryptosporydiozą a upośledzonym wzrostem był największy, leczenie wodą było rzadkie, nie zaobserwowano różnic między dziećmi z lub bez kryptosporydiozy.
[więcej w: olx pl lubelskie, zapalenie przewodu słuchowego, odczyn wassermanna ]