Aktywacja onkogenu K-ras jako marker prognostyczny w gruczolakoraku płuc

Koncepcja onkogenów zrewolucjonizowała nasze rozumienie raka, ale zdarzają się niezbyt liczne sytuacje, w których wykrycie aktywowanych onkogenów okazało się wartością kliniczną. Trudność w powiązaniu aktywacji onkogenów z określonymi klinicznymi lub biologicznymi cechami guza może wynikać częściowo z problemów technicznych związanych z demonstracją aktywacji onkogenów w małych próbkach nowotworowych. Ostatnie postępy tec...

Pneumatosis Coli i wgłobienie jelita grubego

32-letni mężczyzna bez klinicznie istotnych wywiadów medycznych przedstawiony na izbę przyjęć z gorączką i 12-godzinną historią bólu w prawym górnym kwadrancie. Przed pojawieniem się dyskomfortu przebiegł 5 mil (8 km) i wykonał 200 przysiadów. Badanie brzuszne wykazało 1+ tkliwość w prawym górnym kwadrancie. W ocenie laboratoryjnej stwierdzono całkowity poziom bilirubiny wynoszący 1,1 mg na decylitr (18,8 .mol na litr), poziom...

lorenz kraków

Limfocyty infiltrujące TUMOR (TIL) to komórki limfoidalne, które infiltrują guzy lite i które można hodować przez hodowanie zawiesin pojedynczych komórek z nowotworów w interleukinie-2,1, 2 Jak już wcześniej stwierdziliśmy, TIL uzyskana z niektórych ludzkich czerniaków ma unikalną lityczną specyficzność dla autologicznych guzy 3, 4 oraz że adoptywne przeniesienie TIL z interleukiną-2 może pośredniczyć w znaczącej regresji gu...

sklad chemiczny tluszczów podsciólki tluszczowej jest nieco odmienny u poszczególnych ssaków

Średnie zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i średni spadek klirensu kreatyniny były istotnie wolniejsze w całej grupie otrzymującej irbesartan. Pacjenci z grupą amlodypiny mieli gorsze wyniki nerek niż te w grupie otrzymującej irbesartan, chociaż w grupie amlodypiny była jednakowa kontrola ciśnienia krwi. Po skorygowaniu o różnice w kontroli ciśnienia krwi pomiędzy grupą otrzymującą irbesartan i placebo, zakres szacowan...

Najnowsze zdjęcia w galerii sayyes-studio:

331#olx pl lubelskie , #zapalenie przewodu słuchowego , #odczyn wassermanna , #endometrioza a in vitro , #kilaki , #zwapnienie aorty , #jak zrobić krem do twarzy , #say yes say yes , #zapalenie siatkówki , #przeszczep przeciwko gospodarzowi ,