Rak płuc i narażenie na dym tytoniowy w gospodarstwie domowym ad 7

Z wyjątkiem Chana i wsp.24 oraz Koo i wsp.25 w Hongkongu, ci i większość innych badaczy podali szacunkowe dane sugerujące zwiększone ryzyko dla narażonych. Czas trwania ekspozycji, mierzony liczbą lat, jaką małżonek palił podczas życia z pacjentem, nie miał statystycznie istotnego wpływu na nasze dane. W dwóch badaniach, w których z...

Z wdziękiem szalony: The Rise and Fall of Americas Premier Mental Hospital ad

W autorytatywnym rozdziale Hoogwerf przytłoczył swoich czytelników referencjami. Znaczna redukcja zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę biorących udział w programie Veterans Affairs Cooperative Studies Program High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial, badanie prewencyjne wtórnej gemfibrozylu, mogła zostać poddan...

Najnowsze zdjęcia w galerii sayyes-studio:

331#olx pl lubelskie , #zapalenie przewodu słuchowego , #odczyn wassermanna , #endometrioza a in vitro , #kilaki , #zwapnienie aorty , #jak zrobić krem do twarzy , #say yes say yes , #zapalenie siatkówki , #przeszczep przeciwko gospodarzowi ,