Helicobacter pylori Infekcja i rozwój raka żołądka

Chociaż wiele badań znalazło związek między infekcją Helicobacter pylori a rozwojem raka żołądka, wiele aspektów tej zależności pozostaje niepewnych.
Metody
W prospektywnym badaniu przebadano 1526 japońskich pacjentów z owrzodzeniami dwunastnicy, wrzodami żołądka, przerostem żołądka lub niestrawnością niewrzodową w momencie włączenia ...

Helicobacter pylori Infekcja i rozwój raka żołądka czesc 4

Zapalenie błony śluzowej żołądka występujące w przełyku stwierdzono w 56%, 27% w zapaleniu zatok, a w 17-procentowym przewlekłym zapaleniu żołądka u pacjentów z H. pylori. Trzydzieści siedem procent miało metaplazję jelitową. Występowały istotne różnice w tych zmiennych pomiędzy grupami (P <0,001 w teście chi-kwadrat). Czas obserwacji w grupie H.

Najnowsze zdjęcia w galerii sayyes-studio:

331#kilaki , #zwapnienie aorty , #jak zrobić krem do twarzy , #say yes say yes , #zapalenie siatkówki , #przeszczep przeciwko gospodarzowi , #nowotwór mieloproliferacyjny , #rak nerkowokomórkowy , #cykliczna neutropenia , #nowotwory mieloproliferacyjne ,