Wpływ terapii beta-blokerowej w ciężkiej przewlekłej niewydolności serca

Packer i in. (Wydanie 31 maja) donoszą, że badanie z randomizowanym, skumulowanym przeżyciem z zastosowaniem Carvedilolu zostało zatrzymane na wczesnym etapie na zalecenie Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa ze względu na znaczny korzystny wpływ karwedilolu na przeżywalność. Pacjenci w badaniu mieli średnią frakcję wyrzutową wynoszącą 19,8 procent. Średni czas obserwacji wynosił 10,4 miesiąca. W c...

Sponsorowanie, autorstwo i odpowiedzialność cd

Kontrakty te powinny dać badaczom znaczący wpływ na kształtowanie procesu, dostęp do surowych danych, odpowiedzialność za analizę i interpretację danych oraz prawo do publikowania - cechy wyróżniające naukową niezależność i, ostatecznie, wolność akademicką. Poprzez egzekwowanie przestrzegania tych poprawionych wymagań, możemy jako redaktorzy zapewnić naszych czytelników, że autorzy artykułu mieli znaczącą i pra...

Wpływ glikokortykoidów wziewnych na gęstość kości u kobiet przed menopauzą czesc 4

Współczynnik korelacji wewnątrzklazyjnej obliczono w celu określenia związku między dwiema oddzielnymi metodami zgłaszania dawek. Wyniki
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka linii bazowej według dawki glukokortykoidów wziewnych na linii podstawowej. Charakterystykę 109 kobiet włączonych do badania, sklasyfikowanych na podstawie ich zastosowania wziewnych glikokortykosteroidów na linii podstawowej, przedstawiono w Tabe...

Z brzmienia art. 79 k.k.

Pamidronian jest wskazany w leczeniu choroby Pageta kości, hiperkalcemii związanej z rakiem oraz osteolitycznych przerzutów kostnych z raka piersi i szpiczaka mnogiego. Ponadto dożylny pamidronian zwiększa gęstość mineralną kości u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną12 oraz u pacjentów z osteoporozą wywołaną przez glikokortykosteroidy.13 W tym badaniu ocenialiśmy, czy dożylny pamidronian zapobiega utracie masy kostnej u...

Najnowsze zdjęcia w galerii sayyes-studio:

331#zwapnienie aorty , #jak zrobić krem do twarzy , #say yes say yes , #zapalenie siatkówki , #przeszczep przeciwko gospodarzowi , #nowotwór mieloproliferacyjny , #rak nerkowokomórkowy , #cykliczna neutropenia , #nowotwory mieloproliferacyjne , #gastrolog rzeszow ,