Polepszenie bliższych zaburzeń rutynowo-nerkowych w chorobach magazynowych glikogenu typu I z dietetyczną terapią

W przypadku choroby magazynowania glikogenu typu I glikogen gromadzi się w wątrobie, nerkach i jelicie z powodu niedoboru aktywności glukozy-6-fosfatazy (Typ Ia) lub niedoboru aktywności translokacji glukozo-6-fosforanu (Typ Ib). Brak aktywności obu enzymów powoduje hipoglikemię na czczo. Objawami klinicznymi choroby składowania glikogenu typu I są: spowolnienie wzrostu, powiększenie wątroby, hipoglikemia, kwasica mleczanowa, hiperurykemia i hiperlipidemia. Nieprawidłowo...

Etyka i nerka ad

Opisano działanie kilku rzeczywistych planów alokacji, ale nie ma wystarczającej ilości dyskusji na temat nierówności rasowych w dostępie do przeszczepów lub które czynniki są odpowiednie (i nieodpowiednie) do rozważenia przy rozdzielaniu narządów. Następny rozdział podnosi ważne pytania generowane przez dramatyczny postęp w genetyki medycznej, ale dostarcza niewiele konkretnych odpowiedzi. Autorzy rozpoczynają od niemal niezrozumiałej definicji zdrowia i proponu...

Dieta, styl życia i ryzyko cukrzycy typu 2 u kobiet ad 7

Analizy te podkreślają powszechne związane z stylem życia przyczyny cukrzycy i choroby wieńcowej i dostarczają dalszych dowodów na to, że modyfikacje diety i stylu życia przynoszą duże i liczne korzyści. Próby kliniczne w Chinach i Finlandii wykazały wykonalność i skuteczność programów interwencji związanych ze stylem życia w profilaktyce cukrzycy w populacjach wysokiego ryzyka. Spośród 577 pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy w Da Qing w Chinach 38...

METODY MIERZENIA WYDAJNOSCI PRACY W BUDOWNICTWIE

Kardiologia prewencyjna obejmuje opiekę nad osobami z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Redaktor jest głównym uczestnikiem tej dziedziny; wszyscy jej 27 współautorów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a ponad połowa z kliniki w Cleveland. Ich rady pochodzą wyłącznie z amerykańskich wytycznych, które mogą wydawać się parafialne dla czytelników gdzie indziej. Książka ilustruje dawno oczekiwany zamach z leczenia w kierunku zapobiegania chorobie niedokrwiennej ser...

Najnowsze zdjęcia w galerii sayyes-studio:

331#say yes say yes , #zapalenie siatkówki , #przeszczep przeciwko gospodarzowi , #nowotwór mieloproliferacyjny , #rak nerkowokomórkowy , #cykliczna neutropenia , #nowotwory mieloproliferacyjne , #gastrolog rzeszow , #zespół ostrej niewydolności oddechowej , #metaplazja jelitowa ,